Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

Dlaczego kościół...?

... jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Nowe narodzenie.... jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
... Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

Nowy człowiek. Nowe Życie. Obfite.

... i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
... jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Wolność.

... Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Żadnych pośredników. Jedna droga.... albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Zbawienie i życie na zawsze...

... żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.

Misja, powołanie, poczucie sensu i celu...

... i na opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

Wpływ i potęga. Władza i panowanie.

Dlatego Kościół.


Brak komentarzy: