Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

niedziela, 3 stycznia 2010

Wieczność w ludzkich sercach cz. 2

Czas jest zasobem. Bardzo wyjątkowym. Wszyscy mają go w ciągu dnia tyle samo do zagospodarowania, nie da się go zmagazynować i “zużywa” się równomiernie dla wszystkich w takim samym tempie. Zawsze też mamy do dyspozycji dwie perspektywy – przeszłość i przyszłość, a jako zadanie - wykorzystanie TERAZ. A ponadto – to, co jeszcze przedwczoraj było przyszłością wczoraj było teraźniejszością, a dzisiaj może być już przeszłością i w ten sposób nie odchodzi po prostu w niepamięć, ale staje się wspomnieniem, może osiągnięciem, a może nauczką.

Bóg daje nam doświadczać swojej miłości, mocy i mądrości nie tylko po to, żeby się nimi cieszyć w danym momencie, ale żeby stały się dla nas świadectwem, które sprawi, że inaczej będziemy patrzeć w przyszłość. Bóg chce, żebyśmy patrzyli w przód tak, jak On:

Jer. 29:11

11. Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

I z tego powodu powinniśmy czasem obejrzeć się za siebie i zobaczyć, jak dobry i potężny ON JEST, bo wielokrotnie okazał się takim dla nas.

Ps. 105:2,5,8-9,37-45

2. Śpiewajcie mu, grajcie mu, Opowiadajcie o wszystkich cudach jego!

5. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, O znakach i wyrokach ust jego.

8. Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, O słowie, które dał tysiącznym pokoleniom,

9. O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, I o przysiędze swej dla Izaaka.

37. Wyprowadził ich ze srebrem i złotem, A nie było ułomnych wśród ich plemion.

38. Egipt uradował się z ich wyjścia, Bo padł na nich strach przed nimi.

39. Rozpostarł obłok jak zasłonę I ogień, by rozświetlał noc.

40. Prosili, a On zesłał przepiórki I chlebem niebiańskim ich nasycił.

41. Rozszczepił skałę i trysnęły wody, Popłynęły strumieniem w pustyni.

42. Wspomniał bowiem na słowo swoje święte, Na Abrahama, sługę swego.

43. I wyprowadził lud swój wśród wesela, Wśród radosnych śpiewów wybrańców swoich.

44. Potem dał im ziemię narodów, I posiedli dorobek ludów,

45. Aby przestrzegali ustaw jego I zachowali zakon jego. Alleluja.

Jednak Bóg nigdy nie chciał, żebyśmy ŻYLI przeszłością., bo On cały czas stwarza nowe, lepsze rzeczy.

Izaj. 43:18-19

18. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie!

19. Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?

Nie możemy przeszłości zapominać, lekceważyć jej i nie wyciągać z niej wniosków. Ale nie powinniśmy żyć wspomnieniami żałując, że to, co takie dobre jest już za nami. To jest misja diabła, żeby nas przekonać, że wprawdzie dobre rzeczy nam się przytrafiły, ale to już jest przeszłość i nigdy nie wróci. Bóg nas, w oparciu o przeszłość, przekonuje, że skoro tak dobrze mogło być wtedy, kiedy byliśmy młodsi, mniej dojrzali, tak mało wiedzący – to o ileż bardziej teraz czeka nas chwała i zwycięstwo, kiedy nasze doświadczenie jest bogatsze, ale kiedy przede wszystkim – lepiej znamy Tego, który nas ukochał i przeniósł do Królestwa Syna Swego Umiłowanego. I Jego marzeniem jest, żebyśmy w to uwierzyli i tym żyli, dając się Jemu poprowadzić ku pięknej przyszłości.