Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

piątek, 27 listopada 2009

Działanie Słowa

Łuk. 11:28
28. (Jezus) rzekł: Błogosławieni są (...) ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
(BW)

Aby Słowo mogło wydać owoc w naszym życiu musi najpierw zostać USŁYSZANE, a aby mogło być usłyszane musi być szukane i chciane.

Zanim jednak wyda owoc musimy właściwie je traktować, zapewnić mu właściwe warunki do przechowania i wzrostu oraz włożyć je we właściwą glebę w naszych sercach.

Sposób traktowania Słowa wyjątkowo trafnie opisuje Psalm 119:

Ps. 119:11

11. W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.

Po co przechowywać słowo w sercu, skoro mamy Biblię dostępną na każdym kroku? Bo Biblia to Słowo Logos, a tylko Słowo Rhema wypowiedziane bezpośrednio przez Boga do naszego serca ma moc zmiany życia i wydawania owocu.

Ps. 119:34

34. Daj mi rozum, abym zachował zakon twój (Słowo Twoje) I przestrzegał go całym sercem!

Do wypełniania Słowa potrzebujemy rozumu, żeby dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe i właściwie alokować wszystkie nasze zasoby (zwłaszcza energię).

Ps. 119:36

36. Nakłoń serce moje do ustaw twoich

Właściwe nastawienie serca jest niezbędne do utrzymania nas przy Słowie zawsze, bez względu na okoliczności i sytuację życiową; serce to miejsce kształtowania systemu wartości i ukierunkowania lojalności.

Ps. 119:86

86. Wszystkie przykazania twoje są prawdą;

Uznanie czegoś za prawdę i trzymanie się tego konsekwentnie to właśnie wiara, bez której Słowo nie wyda owocu, ponieważ zostanie poddane w wątpliwość w sytuacji kryzysu, lęku albo zwątpienia.

Ps. 119:89

89. Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa.

Słowo nie tylko jest prawdziwe, ale również wieczne; nie tylko pewne, ale i niezmienne.

Ps. 119:93

93. Nigdy nie zapomnę przykazań twoich, Bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu.

Słowo Pana jest tym, co trzyma nas przy życiu, tak właściwie - On wszystko podtrzymuje Słowem swojej mocy…

Ps. 119:105

105. Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.

To Słowo jest zarówno nawigacją, która nas prowadzi do celu, jak też jest oświetleniem tego odcinka drogi, który bezpośrednio jest przed nami. Dzięki niemu wiemy, czy utrzymujemy się na kursie, ale też pomaga rozwiązywać i rozumieć codzienne problemy.

Najważniejsze jednak jest, aby to było Słowo wypowiedziane bezpośrednio do każdego z nas każdego dnia.

Dzisiaj potrzebujesz dzisiejszego Słowa, jak Izraelici manny na pustyni. Wczorajsze Słowo niewiele ci pomoże, podobnie jak Słowo skierowane do kogoś innego. Nic nie zastąpi zatem czasu spędzonego na szukaniu Słowa, które jest pewne, niezmienne, które podtrzymuje nas przy życiu i pokazuje, jak nim nawigować. To najcenniejsza inwestycja w owoce życia.