Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

niedziela, 17 października 2010

Kościół świadomy celu

Odwieczną misją Kościoła jest rozszerzanie granic Królestwa Bożego na ziemi.

Czy zatem poszerzanie granic Królestwa oznacza powiększanie kościoła? Spotkania? Kursy? Akcje? Projekty?

Spotkanie kościoła to celebracja Królestwa.

Ale jak przenieść i połączyć niedzielę z resztą tygodnia?

Jak nie czuć się źle i obco w świecie?

Jak mieć poczucie, że jest się w centrum Bożej woli dla mnie?

Jak słyszeć Boga codziennie?

Jak chodzić z Nim wszędzie?

Poszerzanie granic Królestwa to poszerzanie wpływu Królestwa wokół każdego z nas.

„Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata” – każdy z was z osobna!

Jak rozszerzać granice Królestwa w domu?

Przez właściwe rozmowy.

Dzielenie się swoim życiem, dzielenie się tym, co Bóg mówi, dzielenie się tym, że „nie mówi”, rozmawianie o swoich marzeniach, wzajemne zachęcanie się, budowanie i wzmacnianie,

Dlaczego ma być tak, że dzieci szukają zbudowania na zewnątrz?
Dlaczego szukają szczerości na zewnątrz?
Dlaczego mogą być sobą na zewnątrz?
Dlaczego wolą eksperymentować niż uwierzyć na słowo? („to wam powiedziałem, abyście…”)


Dlaczego mąż/żona cieszy się, że idzie do pracy, bo tam go/ją bardziej docenią niż w domu?
Dlaczego mąż/żona uważa, że z kolegą można być bardziej szczerym niż z własnym mężem/żoną?
Dlaczego rodzice są bardziej szczerzy ze swoimi znajomymi niż z własnymi dziećmi?
Takie pytania możnaby mnożyć.
Dlaczego…?
Dlaczego…?

Mar. 10:43
43. Lecz nie tak ma być między wami, (ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym.)
(BW)

Bacz, jak myślisz i bacz, co mówisz.

Efez. 4:29
29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
(BW)

Praktycznym przewodnikiem, co robić w konkretnych sytuacjach może być model WWJD (What Would Jesus Do?). Jeśli właściwie to potrakrujemy stanie się dla nas nie tylko amerykańskim pomysłem na chrześcijaństwo, ale praktyczną wskazówką do dokonywania właściwych wyborów każdego dnia.

Jeśli tak będziemy poszerzać Królestwo – będzie ono rosło, a efektem ubocznym będzie wzrost kościoła, a wzrost kościoła będzie umożliwiał kolejne poszerzanie Królestwa i tak dalej…

piątek, 1 października 2010

Czy Bóg umie mówić

Wiele osób myśli że  modlitwa to obowiązek

Wielu myśli że modlitwa to sposób na zadowolenie Boga.

Wielu próbuje i w końcu się poddaje.

Wielu próbuje i się nie poddaje a potem oczekuje nagrody.

Wielu w ogóle nie wierzy, że Bóg umie mówić.

Wielu traci wiarę, że On JEST tylko dlatego, że nigdy Go nie spotkali. 

Wielu nie wie, że istotą modlitwy jest słuchanie.

I.                   O co chodzi w modlitwie?

Kiedy słyszymy, że ktoś mówi „modliłem się i potem stało się to a to; chwała Bogu!” myślimy, że ktoś miał taką wytrwałość i używał takich argumentów, które przekonały Boga do jego racji i zechciał przychylić się do jego prośby.

A w modlitwie chodzi o słuchanie tego, co Bóg ma w planie zrobić i przyłączenie się do Niego w Jego pracy.

Mar. 4:3
3. Słuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby siać.
(BW)

II.                Kierunek synchronizacji


Jednak w słuchaniu Boga nie chodzi tylko o zamianę MÓWIENIA na SŁUCHANIE.
Tutaj chodzi o zamianę życia swoim życiem na życie Jego życiem.
Chodzi o przeniesienie życia Nieba na ziemię, a nie sprawienie, żeby Niebo się zainteresowało sprawami ziemi.

Mat. 6:10
10. Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
(BW)

III.             Jak słyszeć Boga?


Mat. 6:5-8
5. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.
6. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie (odpowie albo wynagrodzi poza ukryciem)
7. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
8. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.
(BW)1 Król. 19:12
12. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew.
13. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: Co tu robisz, Eliaszu?
(BW)


Jan. 10:1-4
1. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.
2. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.
3. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.
4. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.
(BW)


Bogu nigdy nie chodziło tylko o to, żeby zabrać nas do Nieba, ale o bliską relację opartą na codziennym kontakcie, rozmowie, dzieleniu się przeżyciami i przemyśleniami. Czy to na ziemi, czy to w Niebie.

I w naszym życiu nie możemy mieć nic lepszego…