Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

piątek, 20 grudnia 2013

Spotkanie świąteczne

W niedzielę 22.12.2013. zapraszamy na specjalne Spotkanie Świąteczne. Czeka nas muzyka, modlitwa, Słowo oraz nieco świątecznych przysmaków.

ZAPRASZAMY!!!

niedziela, 3 listopada 2013

Spotkanie 3.11.2013.

Uwaga, spotkanie kościoła w niedzielę 3.11.2013. odbędzie się wyjątkowo o godz. 18.00.

Zapraszamy nie mniej serdecznie!

piątek, 16 sierpnia 2013

WIATROŁAP 2013

Jan. 3:5-8
5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
7. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
8. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.
(BW)

Jedni powiedzą, że najważniejsze jest Prawo. Zasady. Przykazania. Posłuszeństwo. Służba. 
Inni wolą terminy: Łaska, Wolność, Prawda.

A Jezus powiedział: musicie się na nowo narodzić. Dopiero to nas naprawdę zmienia. Dopiero wtedy zaczynamy Nowe Życie. Dopiero wtedy zaczynamy coś rozumieć. Dopiero wtedy może nas prowadzić Jego Duch, z którego jesteśmy zrodzeni. Nawet jeśli nie wiemy, skąd przychodzi i dokąd nas porywa...

wtorek, 30 lipca 2013

Musisz wybrać

5 Moj. 30:19
19. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo...

Bóg nigdy człowieka do niczego nie zmusza, do niczego go nie zaprogramował, w nic go nie wmanewrowuje, ani nim nie manipuluje.

Za to mówi - jeśli chcesz żyć, wybierz to...

Dopiero jak wybierzesz Jezusa, Jego drogę, Jego zbawienie i Jego życie - dostaniesz wszelkie instrukcje, jak dalej postępować. I nie będą to dla ciebie cięzkie przykazania, których tak bardzo teraz możesz się obawiać. Będzie to głos płynący z serca dotkniętego prawdziwą Miłością i Wolnością: to co teraz mam czynić...?!

On ci odpowie i bedziesz już wiedział.


sobota, 16 marca 2013

Czego w życiu unikać...?


Są rzeczy, które są grzechem, są takie, które nim nie są.
Ale spośród tych, które nie są - niektóre nie przynoszą korzyści, a w dalszej perspektywie szkodę. I takich należy unikać

Wypełniają nasze życie.

Zabierają miejsce przygotowane dla czegoś innego.

Nie pozwalają rozwinąć potencjału i pełni możliwości.

Szkodzą w relacjach.

Blokują miejsce dla Bożego błogosławieństwa, interwencji, czasem cudu.

Utrudniają wydanie owocu.

Czego zatem unikać?

  1. Zajmowanie się głupstwami:
1 Tym. 4:7
7. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności.
(BW)
2 Tym. 2:16
16. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność,
(BW)

  1. Pożądliwość bogactwa:
1 Tym. 6:6-11
6. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym.
7. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy.
8. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym.
9. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.
11. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.
(BW)

  1. Błędnej nauki:
1 Tym. 6:20
20. Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,
(BW)

  1. Wywoływania sporów:
2 Tym. 2:22-23
22. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
23. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory.
(BW)
Tyt. 3:9
9. A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne.
(BW)

  1. Ludzi, którzy oddzielają owce od trzody:
Tyt. 3:10
10. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj,
(BW)


Unikanie powyższych zagrożeń nie gwarantuje właściwych owoców w naszym życiu, ale eliminuje ryzyko zniszczenia owocu przez szkodnika.