Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

sobota, 29 grudnia 2018

Zapraszamy na ostatnie w roku 2018 spotkanie kościoła - niedziela 30.12.2018, godz. 10.00, Lublin, al. Kraśnicka 84.