Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

czwartek, 10 września 2009

Pewność przynosi zmianę

Aby wpływać na świat dokoła nas musimy kochać ludzi, którzy w nim są, miłością taką, jaką ukochał nas Ojciec, kiedy byliśmy wszyscy grzesznikami. Tylko wtedy będziemy mieli pasję, aby to robić i aby im służyć. Jednak oprócz miłości potrzebujemy jeszcze czegoś. Sama miłość niewiele pomoże, jeśli nie będziemy emanować przekonaniem i pewnością, że przesłanie, które dla nich mamy, zmieni ich życie tak, jak zmieniło nasze. Musimy emanować pewnością, że Bóg JEST miłością. Musimy emanować pewnością, że Jezus JEST jedyną drogą do Ojca i jedynym dawcą i sprawcą zbawienia. Musimy emanować pewnością, kim dzięki Niemu jesteśmy, do czego nas przeznaczył i do czego nas powołał.

1. Tożsamość. KIM jestem. Być może lekarzem. Być może studentem. By może handlowcem, albo nauczycielem. Tak opisana tożsamość nie zmieni jednak życia innych.

1 Kor. 3:16

16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?

(BW)

Jan. 1:12

12. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego.

(BG)

Efez. 1:1

1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa:

(BW)

Święty, świątynia Boża, syn Boga – to coś znaczy i coś zmienia. Pewność tożsamości dużo zmienia.

2. Przeznaczenie. Jestem przeznaczony do … Sam nie wiem. Końcem i owocem mojego życia ma być… A któż to może wiedzieć?

Jer. 1:5

5. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.

(BW)

Jan. 15:16

16. Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

(BW)

Rzym. 8:29

29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;

(BW)

Nasz los jest już zdeterminowany. I ponieważ jest zdeterminowany przez Boga – stwórcę nieba i ziemi i naszego Ojca – to jest to BARDZO DOBRA wiadomość! Jesteśmy przeznaczeni, aby być podobnymi do Jezusa i aby wydawać trwały owoc. Cokolwiek będziemy robić będzie trwałe, bo takie jest nasze przeznaczenie. I ten, który je nam nadał, jest jego gwarantem.

3. Powołanie. Mamy kryzys powołań. I cokolwiek ktoś, kto to powiedział, miał na myśli – jest to prawda.. I nie dlatego, że powołania się skończyły, tylko niewielu chce swoje powołanie poznać i je rozwijać, o funkcjonowaniu w nim już nie mówiąc. A powołany jest KAŻDY.

Rzym. 8:30

30. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.

(BW)

Rzym. 1:5-6

5. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody,

6. Wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa;

(BW)

Rzym. 11:29

29. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

(BW)

1 Kor. 1:9

9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

(BW)

Powołanie to coś więcej niż przeznaczenie. To oprócz zadania moc i wszelkie środki niezbędne do jego wykonania. Więc jeśli Bóg powołuje do służby w jakimś obszarze albo w jakiejś dziedzinie – to daje też autorytet, moc i wszelkie zasoby niezbędne do jego wykonania. A używać ich i wykorzystywać będziemy tylko mając niezachwianą pewność, że zostały nam dane.

Efez. 1:15-19

15. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych,

16. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich,

17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,

18. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego,

19. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego,

(BW)