Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

piątek, 16 sierpnia 2013

WIATROŁAP 2013

Jan. 3:5-8
5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
7. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
8. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.
(BW)

Jedni powiedzą, że najważniejsze jest Prawo. Zasady. Przykazania. Posłuszeństwo. Służba. 
Inni wolą terminy: Łaska, Wolność, Prawda.

A Jezus powiedział: musicie się na nowo narodzić. Dopiero to nas naprawdę zmienia. Dopiero wtedy zaczynamy Nowe Życie. Dopiero wtedy zaczynamy coś rozumieć. Dopiero wtedy może nas prowadzić Jego Duch, z którego jesteśmy zrodzeni. Nawet jeśli nie wiemy, skąd przychodzi i dokąd nas porywa...