Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

niedziela, 28 grudnia 2014

sobota, 29 listopada 2014

Klucz do zmiany

Większość ludzi jest nieusatysfakcjonowana wszystkimi aspektami swojego życia. I dlatego dużą część energii poświęcają na poszukiwanie obszarów do zmiany, a następnie sposobów, jak te zmiany przeprowadzić.

Najczęściej w momencie odkrycia obszaru do zmiany - dochodzimy do wniosku, że dzieje się źle - bo
 • byliśmy w czymś zbyt słabi,
 • za mało konsekwentni,
 • za mało zdecydowani,
 • nie wykazaliśmy się wystarczającą siłą
 • Byliśmy zbyt ulegli w stosunku do okoliczności
 • Mieliśmy za mało wiary
 • Nie dość zdecydowanie domagaliśmy się czegoś od Boga
 • Zabrakło nam wytrwałości
 • Za bardzo pobłażaliśmy samym sobie
 • Za mało niezależni i autonomicznie okazaliśmy się być

I często to może być prawda. Tymczasem klucz do zmiany w pożądanym kierunku w sprawach życiowo istotnych leży zupełnie gdzieś indziej.  Klucz leży w jednoczesnej walce i poddaniu.

A to oznacza, że nie tylko powinniśmy mieć umiejętność walki, obrony, przeciwstawiania się.
Potrzebujemy również umiejętności poddawania się i uległości.

Jak. 4:6-7
6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
(BW)

A to oznacza, że musimy dobrze umieć odróżniać jedne dzieła i zamysły od drugich.

W tym celu potrzebujemy:

 1. Dobrze znać Boży głos
Jan. 10:1-5
1. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.
2. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.
3. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.
4. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.
5. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.
(BW)

 1. Umieć odczytywać plany diabła
2 Kor. 2:11
11. Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem są nam dobrze znane.
(BW)
 1. Dużo prawdy, trochę kłamstwa
 2. Oddzielenie
 3. Oskarżenie
 4. Strach
 5. Odbieranie sensu

 1. Mieć odwagę, żeby się poddać, zaufać Bogu, dać się poprowadzić JEMU SAMEMU, a nie tylko Jego prawom i zasadom.

W PODDANIU leży klucz do zmiany. Bo tylko od Boga pochodzi siła zmieniająca rzeczywistość trwale…
Duch Św. Poprowadzi cię tylko wtedy, jak będziesz wystarczająco poddany Bogu.
Jak ćwiczyć poddanie? W codziennych małych rzeczach.
Kiedy ćwiczyć poddanie? Kiedy jest dobrze i w czasie pokoju. Bo wszelka moc do przeciwstawiania się diabłu ma swoje źródło w poddaniu Bogu. 


The best rehearsal is surrender. 

niedziela, 12 października 2014

Pusta studnia

Zamiast wersetów biblijnych - dzisiaj piosenka:

Wzruszył się suchy piach, gdyby mógł zalałby się łzami
W serce placu wbito studnię z granitowymi murami
Taka piękna, ale nie ma w sobie wody
Pusta studnia, monument, zbudowany dla ozdoby

Umieram z pragnienia, oni leją wodę
Woda sięga po szyję, ja spragniony tonę
Tonę (tonę), tonę (tonę)
Serce spragnione (tonę)
Tonę (tonę), tonę (tonę)
A serce spragnione

Deszcz przeciął powietrze, padłem w błocie na kolana
Zdobny dach osłaniał studnię przed brudem tego świata
Z kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie
To kałuża tuż przy studni uratowała życie

Umieram z pragnienia, oni leją wodę
Woda sięga po szyję, ja spragniony tonę
Tonę (tonę), tonę (tonę)
Serce spragnione (tonę)
Tonę (tonę), tonę (tonę)
A serce spragnione

Pusta studnia, kraina się wyludnia
Pusta studnia, kraina się wyludnia

Z głębokiej wołam otchłani
By usłyszeć głos człowieka
A studni zimny kamień
Dał wodę, na którą czekam

Umieram z pragnienia, oni leją wodę

Woda sięga po szyję, ja spragniony tonę

sobota, 27 września 2014

W Imieniu Jezusa

W naszych modlitwach, w naszych rozmowach - często powołujemy się na zwrot "W imieniu Jezusa".

W imieniu Jezusa się modlimy, w imieniu Jezusa chcemy uzdrawiać, w imieniu Jezusa chcemy robić inne rzeczy. Czy zawsze ze świadomością tego, czym to imię jest? Czy zawsze w sposób właściwy?

O co chodzi z imieniem?

  I.            W Bożym Imieniu - poważna sprawa, POSŁANIE

5 Moj. 18:15-20
15. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.
16. Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął,
17. Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli.
18. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.
19. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim.
20. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć.
(BW)
Jer. 14:13-14
13. I rzekłem: Ach! Wszechmocny Panie, oto prorocy mówią im: Nie ujrzycie miecza, a głód was nie dotknie, lecz dam wam trwały pokój na tym miejscu.
14. A Pan rzekł do mnie: Fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu; nie posłałem ich ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wieszczby i wymysły swojego serca wam prorokują.
(BW)
Ezech. 3:17
17. Synu człowieczy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu.
(BW)

II.            Tak jakbym ja tam był - pozdrówcie go. ZASTĘPSTWO

1 Sam. 25:5
5. Posłał dziesięciu sług i dał im takie polecenie: Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu
(BW)

III.            Imię - człowiek postrzegany od zewnątrz REPUTACJA

2 Sam. 18:18
18. Absalom jeszcze za swojego życia wystawił sobie słup, który jest w dolinie królewskiej; mawiał bowiem: Nie mam syna, aby zachowała się pamięć o moim imieniu. Nazwał więc ten słup swoim imieniem i jest on do dnia dzisiejszego zwany pomnikiem Absaloma.
(BW)

Przyp. 22:1
1. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto.
(BW)


Boże imiona:

Bóg objawił swoje Imię po raz pierwszy Abrahamowi (opis: Rdz 17,1). Objawienie imienia El Szaddai (Bóg Wszechmocny) Abrahamowi stanowi jednocześnie objawienie głównych cech "charakteru" Boga; ujawnia nie tylko fakt wszechmocy Boga, ale też stanowi rodzaj przyzwolenia na poznawanie Boga przez człowieka. Ofiarowanie człowiekowi przez Boga poznania Jego Imienia - oznaczało także ofiarowanie wspólnoty, poczucia społeczności, bliskości. 
"Ja Jestem" (hebrajski tetragram JHWH ) wyraża bliskość Boga i Jego troskę o ludzi; to Imię Boga jest otoczone wielkim szacunkiem i nie wymawiane przez pobożnych Żydów również dzisiaj. Poza nim używano na oznaczenie Boga m.in.słów:
Adonai - "mój Pan" (np.Iz 3,1); tak również zwykle czytano - i czyta się do dzisiaj - Tetragram (występujące w tekstach biblijnych spółgłoski JHWH), z szacunku dla Bożego Imienia; dlatego też w wielu współczesnych przekładach Biblii w miejsce występującego w oryginale Tetragramu wpisuje się "Pan" - wynika to z szacunku dla Bożego Imienia Jahwe.
Elohim - "Bóg" (np.Rdz 1,1;33,20). W Starym Testamencie istnieje kilka imion Boga z przedrostkiem El ("Bóg"), szczególnie często pojawiają się one w Księdze Rodzaju. Można tu znaleźć m.in. imiona El Elion ("Bóg Najwyższy", Rdz 14,18), El-Roeh ("Bóg, który widzi", Rdz 16,3), El Olam ("Bóg wiekuisty", Rdz 21,33), El Szaddai ("Bóg Wszechmogący", Rdz 17,1 - jest to pierwsze imię, pod jakim Bóg dał się poznać).
Melek - "Król" (np.Ps 29,10).
Sebaoth (Pan Zastępów) (np.2Sm 5,10) - wyraża koncepcję Boga jako wojownika.


Jezus (łac. Iesusgr. Ἰησοῦς) – imię męskie pochodzenia hebrajskiego. Polska forma imienia wywodzi się z formy łacińskiej i greckiej. Forma grecka jest przekształceniem imienia hebrajskiego, ישוע ,ישו Jehoszua, w formie skróconej Jeszua. Imię hebrajskie oznacza „Jahwe jest zbawieniem”[1][2]. Forma aramejska ma postać ܝܫܘܥ ,ܝܫܘ Jeszua. W niektórych kulturach używane jako imię własne, głównie w kręgu kulturowym języka hiszpańskiego. W Kościołach chrześcijańskich imię Jezus otoczone jest szczególną czcią jako imię własne wcielonego Syna Bożego.


Hebrajskie imię Jeszua (יֵשׁוּעַ), będące skrótem od Jehoszua (יְהוֹשֻׁעַ), należy do tzw. imion teoforycznych co oznacza, że zawarte jest w nim imię własne Boga – JHWH. Tłumaczone jest jako „Jahwe jest zbawieniem[3][4][5][6][7][8]. Jego grecką transkrypcją jest Ἰησοῦς(Iēsous).
Równoznacznymi do imienia Jezus imionami biblijnymi są: Jozue i Ozeasz.


Co z imieniem Jezusa?

  I.            Jezus bardzo często mówi o sobie i swoim imieniu jak Bóg Jahwe w Starym Przymierzu

Mat. 24:4-5
4. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.
5. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.
(BW)

II.            Zapowiedział też, że w Jego Imieniu będziemy dokonywać tych, rzeczy, które On czynił - to staje się naturalne, kiedy zrozumiemy, co znaczy "w Jego Imieniu"
Mar. 16:17
17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
(BW)

III.            Użycie jednak samego zwrotu "W Imieniu Jezusa" jeszcze nie oznacza, że RZECZYWIŚCIE działa się w Jego imieniu! Tak będzie tylko wtedy, kiedy autorytet tego imienia będzie przez tego, który to imię nosi - naprawdę nadany!

Łuk. 21:8
8. On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!
(BW)
Dz.Ap. 19:13-16
13. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł.
14. A było siedmiu synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili.
15. A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni?
16. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu.
(BW)

Mat. 7:22-23
22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
23. A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
(BW)

IV.            Zbawienie - skutek wezwania Imienia Bożego

Joel. 3:5
5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie - jak rzekł Pan - a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.
(BW)
Dz.Ap. 2:21
21. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
(BW)
Rzym. 10:13
13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańkiego, zbawiony będzie.
(BW)


V.            Służba Bogu - służba Imieniu Jezusa

Dz.Ap. 15:25-26
25. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem,
26. Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
(BW)
2 Tym. 2:19
19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
(BW)


Dodatkowe ciekawe wersety:
1 Moj. 4:26
26. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.
(BW)
1 Moj. 13:4
4. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana.
(BW)
1 Moj. 21:33
33. Abraham zaś zasadził tamaryszek w Beer-Szebie i wzywał tam imienia Pana, Boga Wiekuistego.
(BW)
2 Moj. 20:7
7. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
(BW)
5 Moj. 16:2
2. Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana, Boga twego, owce i bydło, w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia swego.
(BW)
1 Król. 18:24
24. Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: Dobrze, niech tak będzie.
(BW)
2 Król. 5:11
11. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd.
(BW)
1 Kron. 16:8
8. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Ogłaszajcie wśród ludów dzieła jego!
(BW)
Ps. 105:1
1. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Głoście narodom czyny jego!
(BW)
Ps. 116:13
13. Podniosę kielich zbawienia I wzywać będę imienia Pana.
(BW)
Joel. 3:5
5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie - jak rzekł Pan - a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.
(BW)
Sof. 3:9
9. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie.
(BW)
1 Król. 3:2
2. Tylko lud składał jeszcze ofiary na wzgórzach, gdyż nie wzniesiono jeszcze do tego czasu przybytku dla imienia Pańskiego.
(BW)

czwartek, 18 września 2014

Wolność

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.
Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.
1 Kor. 6:12


sobota, 19 lipca 2014

Wakacyjna przerwa w spotkaniach

Przypominamy, że trwa wakacyjna przerwa w naszych ogólnych spotkaniach niedzielnych i na najbliższe zapraszamy w niedzielę 24 sierpnia na Rynek 17 na godz. 11.00.

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub na nasz funpage na Facebooku.

czwartek, 10 lipca 2014

Prawda

Człowiek potrzebuje wiedzieć, co jest prawdą, potrzebuje znać prawdę.
Człowiek potrzebuje wiedzieć, kto zna prawdę.
Człowiek potrzebuje wiedzieć, gdzie się udać po prawdę

Jan. 18:33-38
33. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: Czy Ty jesteś królem żydowskim?
34. Odpowiedział Jezus: Czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie?
35. Odpowiedział Piłat: Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie; co uczyniłeś?
36. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.
37. Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.
38. Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję.
(BW)

Jezus był utożsamiany z prawdą, On sam był Prawdą.

Mat. 22:16
16. I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką.
(BW)

Jan. 4:21-24
21. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
22. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.
23. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.
(BW)

Jan. 8:44
44. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
(BW)

Jan. 17:15-17
15. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.
16. Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
17. Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.
(BW)
Jan. 17:19
19. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.
(BW)

2 Kor. 13:8
8. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy.
(BW)

Cała prawda całą dobę? Żart…

Potrzebujemy prawdy w kilku obszarach:

1. O Bogu
Jan. 1:14,18
14. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
    ...
18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.
(BW)
Jan. 8:19
19. Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.
(BW)
Jan. 14:7
7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.
(BW)


2. O świecie
1 Jan. 2:16-17
16. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.
17. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.
(BW)
1 Kor. 7:31
31. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali; przemija bowiem kształt tego świata.
(BW)

3. O Przyszłości
Jer. 29:11-14
11. Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
12. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.
13. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,
14. Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - mówi Pan - i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.
(BW)

4. O innych ludziach
Jan. 2:23-25
23. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał.
24. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich
25. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku.
(BW)

5. O nas samych
Mat. 16:18
18. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
(BW)

Lepiej znaj prawdę o sobie, bo diabeł ją zna…
Łuk. 4:34
34. Ach, cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży.
(BW)


Dlatego m.in. potrzebujemy Jezusa

sobota, 14 czerwca 2014

środa, 21 maja 2014

sobota, 26 kwietnia 2014

Tajemnica przypowieści

Często próbując innym ludziom głosić Boże słowo, Ewangelię o Królestwie, dobrą nowinę o zbawieniu, przekonujemy ich używając cytatów biblijnych, całych fraz dosłownie wyjętych z Pisma - i dziwimy się, że to słabo działa. Kiedy jednak przyjrzymy się sposobowi działania Jezusa - dostrzeżemy, że do ludzi "z zewnątrz" przemawiał głównie w przypowieściach

Mat. 13:34
34. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił.
(BW)

Dzisiaj też - jeżeli chcemy głębiej docierać do ludzi, dotykać ich serc, znaleźć ich w miejscu, w którym dzisiaj są i potrzebują tam pomocy - też powinniśmy czasem do tej formy sięgnąć.

Cechy przypowieści:

 1. Opowieść o sytuacji znajomej słuchaczom
 2. Przedstawienie nowych treści/zależności
 3. Możliwość kilku interpretacji

Rola przypowieści:

 1. Otwarcie oczu na nowe treści z perspektywy obecnego miejsca pobytu
 2. Wydanie instrukcji, inspiracja, zachęta, napomnienie
 3. Wyposażenie na przyszłość - narzędzie do interpretacji przyszłych zdarzeń

I dzisiaj znaczenie przypowieści nie spadło - wręcz przeciwnie - używa się ich dzisiaj bardzo powszechnie w literaturze, kinie, innych formach przekazu. Dlaczego uczniowie Jezusa nie mieliby robić tego dzisiaj, co kiedyś ich Mistrz...?

piątek, 28 marca 2014

Spotkanie 30.03.2014. odwołane

W związku z różnymi wyjazdami i innymi zadaniami w najbliższy weekend spotkania nie będzie - ani w niedzielę ani w sobotę.

Zapraszamy w kolejną niedzielę 6 kwietnia na godz. 11.00 na Rynek 17!

piątek, 28 lutego 2014

Nowy polski przekład Biblii

Ukończono prace nad nowym polskim przekładem Biblii z języków greckiego, aramejskiego i hebrajskiego. 66 ksiąg oddano pod koniec grudnia do ostatecznej korekty. Przekładu dokonał pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów K5N, Piotr Zaremba działający pod Ewangelicznym Instytutem Biblijnym. Prace trwały od 1998 roku.

sobota, 18 stycznia 2014

Spotkanie 19.01.2014. - GOŚĆ SPECJALNY

W dniu 19. stycznia 2014 będziemy gościć na spotkaniu niedzielnym o godz. 11.00 na Rynku 17 - naszego przyjaciela, mentora, nietuzinkowego kaznodzieję, pastora Kościoła DROGA z Warszawy - Marka Ciesiółkę.

ZAPRASZAMY!!!