Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

sobota, 16 marca 2013

Czego w życiu unikać...?


Są rzeczy, które są grzechem, są takie, które nim nie są.
Ale spośród tych, które nie są - niektóre nie przynoszą korzyści, a w dalszej perspektywie szkodę. I takich należy unikać

Wypełniają nasze życie.

Zabierają miejsce przygotowane dla czegoś innego.

Nie pozwalają rozwinąć potencjału i pełni możliwości.

Szkodzą w relacjach.

Blokują miejsce dla Bożego błogosławieństwa, interwencji, czasem cudu.

Utrudniają wydanie owocu.

Czego zatem unikać?

  1. Zajmowanie się głupstwami:
1 Tym. 4:7
7. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności.
(BW)
2 Tym. 2:16
16. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność,
(BW)

  1. Pożądliwość bogactwa:
1 Tym. 6:6-11
6. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym.
7. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy.
8. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym.
9. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.
11. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.
(BW)

  1. Błędnej nauki:
1 Tym. 6:20
20. Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,
(BW)

  1. Wywoływania sporów:
2 Tym. 2:22-23
22. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
23. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory.
(BW)
Tyt. 3:9
9. A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne.
(BW)

  1. Ludzi, którzy oddzielają owce od trzody:
Tyt. 3:10
10. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj,
(BW)


Unikanie powyższych zagrożeń nie gwarantuje właściwych owoców w naszym życiu, ale eliminuje ryzyko zniszczenia owocu przez szkodnika.