Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

czwartek, 12 kwietnia 2012

Kilka wielkanocnych przemyśleń

Wielu ludzi myśli, że wielkanoc jest koncepcją nowotestamentową i wiąże się ze zmartwychwstaniem Jezusa. Wprawdzie jest to prawda, ale tylko częściowa.
Kiedy Izrael przebywał w niewoli w Egipcie i pod wodzą Mojżesza bezskutecznie próbował tę ziemię opuścić - Bóg pomagał Izraelitom zsyłając na Egipt kolejne plagi. Kiedy one nie skutkowały - zaistniała konieczność skutecznej interwencji. Pewnego dnia Bóg przemówił do Mojżesza i Aarona:
2 Moj. 12:1-13
1. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc:
2. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku.
3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu.
4. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.
5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek.
6. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu.
7. I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają.
8. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami.
9. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości: głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi.
10. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu.
11. A w ten sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana.
12. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.
13. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską.
(BW)

I ta właśnie noc, której to się stało, kiedy to Egipt został dotknięty najstraszniejszą plagą - Izrael został zachowany dzięki krwi baranka.
Te wydarzenia były zapowiedzią nowej Wielkiej Nocy, śmierci Prawdziwego Baranka i Jego Krwi, której znak na naszym życiu zachowuje nas przed gniewem i wprowadza do Życia.