Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

sobota, 29 listopada 2014

Klucz do zmiany

Większość ludzi jest nieusatysfakcjonowana wszystkimi aspektami swojego życia. I dlatego dużą część energii poświęcają na poszukiwanie obszarów do zmiany, a następnie sposobów, jak te zmiany przeprowadzić.

Najczęściej w momencie odkrycia obszaru do zmiany - dochodzimy do wniosku, że dzieje się źle - bo
 • byliśmy w czymś zbyt słabi,
 • za mało konsekwentni,
 • za mało zdecydowani,
 • nie wykazaliśmy się wystarczającą siłą
 • Byliśmy zbyt ulegli w stosunku do okoliczności
 • Mieliśmy za mało wiary
 • Nie dość zdecydowanie domagaliśmy się czegoś od Boga
 • Zabrakło nam wytrwałości
 • Za bardzo pobłażaliśmy samym sobie
 • Za mało niezależni i autonomicznie okazaliśmy się być

I często to może być prawda. Tymczasem klucz do zmiany w pożądanym kierunku w sprawach życiowo istotnych leży zupełnie gdzieś indziej.  Klucz leży w jednoczesnej walce i poddaniu.

A to oznacza, że nie tylko powinniśmy mieć umiejętność walki, obrony, przeciwstawiania się.
Potrzebujemy również umiejętności poddawania się i uległości.

Jak. 4:6-7
6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
(BW)

A to oznacza, że musimy dobrze umieć odróżniać jedne dzieła i zamysły od drugich.

W tym celu potrzebujemy:

 1. Dobrze znać Boży głos
Jan. 10:1-5
1. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.
2. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.
3. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.
4. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.
5. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.
(BW)

 1. Umieć odczytywać plany diabła
2 Kor. 2:11
11. Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem są nam dobrze znane.
(BW)
 1. Dużo prawdy, trochę kłamstwa
 2. Oddzielenie
 3. Oskarżenie
 4. Strach
 5. Odbieranie sensu

 1. Mieć odwagę, żeby się poddać, zaufać Bogu, dać się poprowadzić JEMU SAMEMU, a nie tylko Jego prawom i zasadom.

W PODDANIU leży klucz do zmiany. Bo tylko od Boga pochodzi siła zmieniająca rzeczywistość trwale…
Duch Św. Poprowadzi cię tylko wtedy, jak będziesz wystarczająco poddany Bogu.
Jak ćwiczyć poddanie? W codziennych małych rzeczach.
Kiedy ćwiczyć poddanie? Kiedy jest dobrze i w czasie pokoju. Bo wszelka moc do przeciwstawiania się diabłu ma swoje źródło w poddaniu Bogu. 


The best rehearsal is surrender.