Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

wtorek, 20 września 2011

Żniwo jest wielkie

Mat. 9:35-38
35. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc.
36. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza.
37. Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
38. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.

Prawo siania i żęcia dzisiaj działa dokładnie w ten sam sposób jak za czasów ziemskiej misji Jezusa. Królestwo Boże będzie się rozrastać i rozszerzać, kiedy ci, którzy do niego należą będą zdobywać nowych ludzi dla swojego Króla. Jak mamy jednak widzieć, że Królestwo faktycznie się rozrasta? Między innymi - po liczebnym wzroście Kościoła.

Aby jednak rozwijać i budować lokalny kościół musimy się rozprawić z kilkoma przesądami, które ludzi wierzących skutecznie przed takim rozwojem powstrzymują.
Główne z nich to:
1.            Czekanie na przebudzenie nadchodzące z zewnątrz.
2.            Musimy być gotowi, żeby zacząć ludziom mówić o Jezusie i żeby ich przyjąć w kościele.
3.            Ludzie muszą być przygotowani do słuchania ewangelii.
4.            Skoro wielu jest powołanych, ale mało wybranych - ciężko ich znaleźć
Mat. 22:14
Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.
5.            Skoro misją jest rozszerzanie Królestwa - liczebność kościoła nie ma znaczenia.
6.            Ludzie chcą rozmawiać o Bogu, ale do kościoła nie przyjdą.
7.            Do zwiastowania ewangelii potrzebuję narzędzi, których nie mam.

Wszystkie te wymówki prowadzą do opieszałości i bierności.
2 Kor. 6:2
Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia.

Gdyby co, którzy opowiedzieli nam ewangelię, wstrzymywaliby się i czekali aż będziemy gotowi – prawdopodobnie nigdy byśmy jej nie usłyszeli.

Żniwo jest wielkie. Już teraz.