Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

niedziela, 26 sierpnia 2012

Życie w poczuciu bezpieczeństwa

Ps. 100:3
3. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.


W naszych chrześcijańskim życiu, nawet kiedy znamy Boga jako Ojca osobiście, bywają momenty, kiedy czujemy się opuszczeni, osamotnieni, albo kiedy problemy życia otaczają nas tak szczelnie, że tracimy poczucie Jego obecności, tracimy z oczu Jego samego i wreszcie - zaczynamy odczuwać zagorożenie, a poczucie bezpieczeństwa staje się rozmytym wspomnieniem.

I wtedy potrzebujemy sobie przypomnieć, że należymy do Boga, że On o swoją własność będzie się troszczył, jak nikt inny i że nasze bezpieczeństwo wynika z naszej przynależności do samego Pana, który jest Bogiem.

On nie dopuści, żebyś się zgubił, żebyś gdzieś zaginął, bo do niego należysz. Jak wszedłeś do Jego owczarni to nawet kiedy będziesz gdzieś sam, wir spraw tego świata pochłonie cię i nie będziesz miał kontaktu ze swoim Pasterzem - pamiętaj, że On już wyruszył na poszukiwanie i nie ustanie dopóki cię nie znajdzie i nie wrócicie razem do Domu.

Łuk. 15:4-6
4. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie?
5. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się,
6. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę!
(BW)